pcwHoverWheel 1.0

Pozwala przewijać zawartość okna, które znajduje się tuż pod kursorem myszy.