pcwWinMinMax 1.0

Udostępnia skróty klawiszowe do minimalizowania, maksymalizowania i przemieszczania okien na ekranie.