PDF Editor 1.5

Służy do edycji zawartości plików PDF. Pozwala na wpisywanie i korektę i przenoszenie tekstów, kasowanie i zmianę kolejności stron. Użytkownik może również ukrywać wybrane elementy dokumenty tak, że odbiorca nie będzie mógł ich odczytać.