PDF ReDirect 2.0.14

Program tworzy pliki PDF z poziomu każdej aplikacji. Do głównych opcji programu należy zapisywanie gotowych dokumentów na dyskach lokalnych lub sieciowych oraz szyfrowanie plików PDF za pomocą klucza 40-bitowego. Wersja profesjonalna tego programu posiada znacznie więcej funkcji: obsługa FTP, wysyłanie pocztą elektroniczną, szyfrowanie kluczem 128-bitowym, optymalizacja jakości i wielkości pliku, podgląd przed zapisem, scalanie plików.