PDF Split and Merge 2.2.0

PDF Split and Merge to aplikacja, która umożliwia dziele i łączenie dokumentów PDF. Można to robić zarówno w graficznym interfejsie Windows jak również w konsoli tekstowej. Program wymaga zainstalowania bieżącej wersji środowiska rozruchowego Java JRE.

Korzystanie z tego narzędzia jest niezwykle intuicyjne: najpierw wybierz żądaną czynność w obrębie gałęzi Plugins, a następnie przy łączeniu ze sobą dokumentów PDF należy wczytać poszczególne pliki przyciskiem Add. Dzielenie plików przebiega w analogiczny sposób. Ponadto, PDF Split and Merge pozwala obracać strony dokumentu i dzielić je na mniejsze.