Personal Support 0.9 pl

Personal Support to łatwy w obłudze, uproszczony organizer. Jego zadaniem jest pomóc w doborze optymalnej kolejności wykonania zadań. Służy temu podział zadań na grupy o numerach 1 do 4. Użytkownik powinien realizować zadania w tej właśnie kolejności.

Przydzielenie zadania do danej grupy odbywa się automatycznie. Zwalnia to użytkownika od uciążliwych korekt po dodaniu nowego zadania i w miarę upływu czasu. Jeśli dodać do tego ułatwiony wybór wolnych terminów, program może być ciekawą propozycją dla osób zainteresowanych tematyką zarządzania czasem. Program wzorowany jest na słynnym kwadracie Eisenhowera, spodobać się może również użytkownikom programów typu "karteczki".