Personal Touch Organizer 2007 2.2.1.3

Aplikacja daje możliwość tworzenia list zakupów, zapisywania numerów kart kredytowych, haseł, oraz wszelkich dokonywanych wydatków.