PESELek 1.1

Program służący do sprawdzania poprawności numerów PESEL. Na podstawie numeru określana jest także płeć oraz data urodzenie osoby, do której należy sprawdzany numer.