Pest Exterminator 1.00

Zaktualizowana i ulepszona wersja programu pomocniczego do usuwania szkodliwych procesów (wirusy/trojany/spyware/dialery/browser hijackers - 'podmieniaczy' strony startowej i innego malware).

Aplikacja wyświetla wszystkie uruchomione procesy przypisując każdemu opis, wskazując czy proces jest systemowy czy szkodliwy, dając możliwość ich zakończenia i usunięcia z dysku oraz rejestru. Od innych programów tego typu odróżnia go to, że uruchomione procesy są opisane, co ułatwia początkującemu użytkownikowi podjęcie decyzji, które z nich są szkodliwe i które należy usunąć. W bazie programu zawarte jest około 6000 szkodliwych programów. Program darmowy w języku polskim.