PetrolQuizzer

Program pomagający w nauce pojęć związanych z chemią cieczy i gazów. Po uruchomieniu rozpoczyna się test, który obejmuje niecałe pięćset haseł. Niezbędne jest darmowe środowisko Microsoft Pocket Visual Basic.