PhatNotes 5.4 (Windows Mobile)

Aplikacja ułatwiająca organizację notatek. Możesz im przypisać kategorię, temat oraz datę utworzenia, aby łatwo je potem wyszukać. Dodatkowo program umożliwia zabezpieczenie tworzonych notatek hasłem.

Obsługiwane urządzenia:

Windows Mobile 2003/5/6