Picture Namer 1.5.2

Program służy do zarządzania zdjęciami, które przegrywamy na dysk komputera. Potrafi nadać sekwencjom zdjęć kolejne nazwy zachowujące wzorzec i dodając kolejną liczbę w nazwie pliku. Umożliwia również grupowanie zdjęć.

Obecnie program jest dostępny w wersji uniwersalnej (na procesory PowerPC oraz Intel).