PITY-2007xls 1.01 pl

Program do przygotowania i wydruku zeznań podatkowych od osób fizycznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 za

2007 rok. Zawiera wszystkie niezbędne załączniki oraz broszury informacyjne przydatne w sporządzeniu zeznania. Dokładność wydruków zeznań i załączników jest porównywalna z wzorami formularzy zeznań podatkowych.

Program opracowany na arkuszu kalkulacyjnym Excel 2003.