PKZP Kasa pożyczkowa 6.60

PKZP Kasa pożyczkowa pozwala prowadzić ewidencję członków kasy, ich wkładów, zadłużeń, spłat i składek. Rozliczenia z członkami można prowadzić poprzez kasę lub bank. Moduł Salda i Obroty oraz Księgowania pozwala sprawdzić poprawność zapisów na kontach. Formatka Obroty na kontach za okres pozwala skorygować ewentualne błędy zapisu. Konta i operacje są ustawione w programie na stałe, ale istnieje możliwość dopisywania nowych i zmienianie nazw istniejących. Niedozwolone jest tylko zmienianie istniejących numerów kont i operacji. Wszystkie wykonywane operacje i ich poprawność jest pokazywana na ekranie. Przed zamknięciem okresu można przeprowadzić symulacje zamknięcia w celu sprawdzenia poprawności zapisu na kontach.

PKZP Kasa pożyczkowa pozwala wydrukować także wzory i dokumenty typu: wniosek o pożyczkę, deklaracja przystąpienia do kasy, wniosek o przeniesienie do innej kasy. Przez rok czasu można używać program za darmo i nie jest wymagana licencja. Po tym okresie czasu program jest legalny, jeżeli liczba członków kasy nie przekracza 25 osób, ale wprowadzone dane nadal istnieją i pozwalaj się przetwarzać informując jedynie o przekroczeniu ilości członków kasy. Dostęp do aplikacji mogą mieć wszyscy lub tylko uprawnieni użytkownicy posiadający swój login i hasło. Program posiada hasło Główne, którego można zawsze użyć w sytuacji awaryjnej.