Plany PIS wobec informatyzacji

Piotr Piętak, koordynator grupy roboczej Prawa i Sprawiedliwości ds. informatyzacji administracji publicznej i reformy nauczania informatyki, opowiada o zamiarach PIS wobec informatyzacji państwa i budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Materiał jest uzupełnieniem artykułu Posłuchaj planów wobec informatyzacji.