Plany PO wobec informatyzacji

Dr Paweł Węgrzyn, kierujący zespołem ds. informatyzacji państwa i rozwoju społeczeństwa informacyjnego Platformy Obywatelskiej, opowiada o zamiarach PO wobec informatyzacji państwa i budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Materiał jest uzupełnieniem artykułu Posłuchaj planów wobec informatyzacji.