Play: The Best Playstation Magazine 2.5.8

Play: The Best Playstation Magazine to warta uwagi mobilna aplikacja, którą można zainstalować na smartfonie. Jej funkcje umożliwiają zaliczenie jej do kategorii Multimedia. Za stworzenie Play: The Best Playstation Magazine odpowiedzialna jest firma Imagine Publishing.

Aplikacje dostępna jest dla użytkowników systemu iOS Jest ona kompatybilna z 2.5.8. Jest to system mobilny stworzony przez Apple. Bazuje on na systemie operacyjnym Mac OS X 10.5 i jądrze Darwin.

iOS złożony jest z czterech warstw: Core OS, Core Services, Media, Cocoa Touch. Każda z nich odpowiada za inne kwestie. Pierwsza ma wpływ na interakcje sprzętu z oprogramowaniem. Druga warstwa zawiera podstawowe biblioteki służące do obsługi m.in. aplikacji. Warstwa trzecia odpowiada za obsługę dźwięku i obrazu. Ostatnia odpowiedzialna jest za interfejs dotykowy. Zachęcamy także do pobierania innych aplikacji. Warto polecić #5 Magazine oraz Men's Running#.