Playboy: The Mansion - sample z głosem Anny Przybylskiej

Próbki dźwiękowe z polskiej wersji gry "Playboy: The Mansion", w której możemy usłyszeć głos Anny Przybylskiej.