Pojazdy XL 4.50

Pogram do obsługi rozliczania kosztów pojazdów używanych w firmie, nie będących w ewidencji Środków Trwałych. Obsługuje całość księgowości związanej z rozliczaniem kosztów używania pojazdów prywatnych, będących własnością właścicieli firmy, jak i pojazdów pracowników, które wykorzystywane są do celów służbowych. Rozlicza również delegacje pracowników.