Pokaz 2.3 pl

Aplikacja przeznaczona do prezentacji na ekranie plików graficznych (.JPG, BMP i ikon) wskazywanych przez użytkownika komputera lub do dokonywania projekcji kolejno wszystkich, znajdujących się w wybranym katalogu obrazów, w określonym przez użytkownika czasie. Dodatkowo wersję instalacyjną pakietu wyposażono w katalog "Foto" z kilkoma fotografiami (plikami .JPG) w celu umożliwienia natychmiastowego sprawdzenia funkcjonalności programu. Program wyposażono w opcje umożliwiające użytkownikowi komputera przechodzenie z automatycznego pokazu obrazów do prezentacji dowolnie ich wybieranych.