Polek 1.3 pl

Polski program do obliczania pól wybranych figur geometrycznych. Umożliwia m.in. obliczenie pola kwadratu, prostokąta, równoległoboku, trójkąta i trapezu. Do uruchomienia potrzebna jest instalacja .NET Framework 2.0.

Nowa wersja nie zawiera żadnych kodów, ktróre były przyczyną wywoływania fałszywych alarmów przez programy antywirusowe.