Policy Template Monitor 2.0.0

Służy do tworzenia reguł korzystania z systemu oraz ich monitorowania.