Portable SliderDock 1.22

Portable SliderDock to aplikacja, dzięki której będziesz mógł dużo szybciej uruchamiać wybrane programy. Po włączeniu SliderDock na pulpicie zostanie stworzony okrąg z ikonami. Nawigowanie po tym dodatkowym menu odbywa się za pomocą myszy i klawiatury.

Portable SliderDock to program, który umożliwia użytkownikom wprowadzenie wielu modyfikacji. Można zmieniać m.in. wielkość ikon oraz klawisze, którymi można kontrolować menu. Ikony reprezentujące programy mogą być podmieniony na dowolny plik jpeg, png lub gif.