Power Bar 1.0 (PocketPC)

Aplikacja wyświetli na ekranie powitalnym telefonu z systemem Windows Mobile pasek, który będzie zawierał informacje o stanie zużycia baterii.