PowerMonths

Program służący do szacowania miesięcznego rachunku za energię elektryczną. Należy podać moc urządzeń, które są włączone, a także cenę jednej KWH. PowerMonths szybko przeliczy miesięczny koszt utrzymania danego urządzenia. Aplikacja jest przeznaczona na Pocket PC i wymaga darmowe oprogramowanie: Microsoft Visual Basic.