PowerOff 1.4.1.0

Program PowerOff umożliwia o określonej godzinie na wyłączenie komputera, jego ponowne uruchomienie, przejście w stan wstrzymania, hibernację albo wylogowanie użytkownika.