Prey Dedicated Server For Windows Prey Dedicated Server For Windows

Program umożliwiający stworzenie serwera gry multiplayer na komputerze z zainstalowanym systemem Windows. Stworzenie hosta na komputerze uniemożliwia użytkownikowi tej samej maszyny jednoczesne dołączenie się do tej samej rozgrywki.