Prezentacja programu PartitionMagic

Prezentacja wideo kilku funkcji (zakładanie partycji) programu PartitionMagic. Plik zapisany w formacie

AVI.

Materiał jest uzupełnieniem do artykułu Twój zdrowy twardziel.