PrinterMedications

Program przydatny dla tych, którzy zapominają często o lekarstwach. PrinterMedications zawiera w formie tabeli zestawienie wszystkich przyjmowanych leków i łatwo w niej zaznaczyć, które medykamenty były danego dnia zażywane, a które jeszcze nie. Aplikacja jest przeznaczona na Pocket PC i wymaga darmowe oprogramowanie: Microsoft Visual Basic.