ProcessInfo 1.3.1

Narzędzie wyświetlające informacje na temat uruchomionych aplikacji, akcesoriów oraz procesach działających w tle. W najnowszej wersji wprowadzono poprawki, dokonano uaktualnień komponentów oraz zmniejszono rozmiar pliku instalacyjnego.