Profit (CDN) 1.04

Zawiera zestaw raportów, które analizują dane zgromadzone przez program Firma++. Otrzymane raporty mogą być wyświetlone lub wydrukowane w postaci tabelarycznej lub graficznej. Zestawienia osiągniętych obrotów i zysków mogą być wykonywane dla jednego lub łącznie dla kilku magazynów prowadzonych przez Firmę++. Przykładowe raporty: raport sprzedaży dla towarów, kontrahentów, dynamika sprzedaży dla towarów, kontrahentów, rozkład czasowy sprzedaży towarów, raporty zakupów dla towarów, kontrahentów, wskaźniki magazynowe, analiza wielomagazynowa.