Project HQ 0.1.4

Project HQ - Aplikacja do zarządzania projektami i pracą grupową, rozwijana i udoskonalana w języku Python. Udostępnia takie narzędzia, jak zintegrowane zarządzania systemem odpowiadania na masowe zapytania (ticketing system), definiowane końcowych faz projektów (milestones), listy zadań itp…

ProjectHQ ma użyteczne mechanizmy wspierające pracę grupową przy planowaniu projektów, co sprawdza się w wielu zastosowaniach.