Projectivity 3.0

Projectivity - Oprogramowanie oparte na interfejsie webowym, oferujące zaawansowane możliwości zarządzania projektami i pracą grupową. Została napisana w języku Java (Jboss).

Choć główną funkcjonalnością Projectivity jest wspomaganie procesów zarządzania projektami, to aplikacja także wbudowane mechanizmy zarządzania wiedzą i współpracą wewnątrz firmową.

Udostępniana jest w formie bezpłatnej. Ma jednak swój komercyjny odpowiednik, z pełnym wsparciem technicznym.