Projekt S60 3rd Edition 1.10

Projekt będzie pomocny przy organizacji naszego czasu. Informacje można zapisywać w postaci list, zadań, oraz notatek.