Projekt Series 80 1.22

Projekt będzie pomocny przy organizacji naszego czasu. Informacje można zapisywać w postaci list, zadań, oraz notatek.