Projekt UIQ3 3.02

Projekt będzie pomocny przy organizacji naszego czasu. Informacje można zapisywać w postaci list, zadań, oraz notatek.