PROSPERfk 4.2.0.0 pl

Nowoczesny program do obsługi pełnej księgowości (księga handlowa) oraz ewidencji VAT. Pozwala tworzyć dowolnie rozbudowany plan kont. Dekretacja jest możliwa w oparciu o dowolną liczbę dzienników cząstkowych. System jest prosty w obsłudze posiada też liczbe procedury kontrolne eliminujące możliwość popełnienia wielu błędów. System pozwala tworzyć bilanse, deklaracje VAT, rachunek zysków i strat, zestawienia obrotów i sald, zestawienia operacji i wiele innych zestawień i wykresów. Wbudowany kreator pozwala dowolnie modyfikować stanadrdowe wydruki. PROSPERfk może współpracować z PROSPERmag umożliwiając w pełni automatyczne dekretowanie operacji.