PROSPERkpr 4.3.0.8 pl

Aplikacja pozwala na pełną obsługę książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji VAT, ewidencji przebiegu pojazdu. Prosty w obsłudze o dużych możliwościach konfiguracyjnych. System może pracować razem z programem PROSPERmag wykorzystując wspólne bazy danych i realizując automatyczne księgowanie sprzedaży i zakupów. Program pozwala na wydruk dużej liczby zestawień i deklaracji (min. PIT-5, PIT-5L, VAT-7, VAT-7k).