Przypominacz 1.4.1.0

Główną funkcją programu jest wyświetlanie komunikatu o dowolnej treści, o wybranej przez użytkownika dacie i godzinie. Komunikaty można planować z dowolnym wyprzedzeniem, nawet kilkumiesięcznym. Informacja nie musi być pokazywana o konkretnej dacie i godzinie. Istnieje możliwość tworzenia komunikatów wyświetlanych codziennie o ustalonej porze lub co regularnych odstępach czasu. Na dodatek jeśli w momencie ukazania się komunikatu nie można wykonać czynności, o której przypomniała aplikacja - nie ma problemu: w wyświetlanym oknie dialogowym wystarczy wybrać ponowny czas przypomnienia.

Czynność można powtarzać to w nieskończoność. Jeśli o wybranej porze komputer będzie wyłączony, narzędzie bezzwłocznie przypomni i o przedawnionym komunikacie przy najbliższym starcie systemu. Ponadto przy każdym pokazaniu komunikatu może być odtwarzany wybrany przez użytkownika dźwięk, może zostać uruchomiony dowolny program, dokument czy nawet strona WWW. Program może również uruchamiać dowolne pliki.