PyWidgets alpha (Symbian S60 3rd edition)

Prosta aplikacja, która umożliwi utworzenie w ekranie gotowości okienek, w których mogą znaleźć się informacje takie jak: data, zużycie baterii oraz informacje o sieci, a także dane dotyczące pamięci telefonu.

Warto zauważyć, że aplikacja jest bardzo mocno rozwijana i w niedługim czasie będzie oferować znacznie większe możliwości, niż w tej wersji alpha.

Aplikacja wymaga instalacji w telefonie portu języka programowania Python.