QTTabBar

QTTabBar to niewielka aplikacja, która wprowadza zakładki do Eksploratora Windows co znaczenie ułatwia pracę z nim.

QTTabBar umożliwia także opcję grupowania folderów oraz przeglądanie historii otwieranych dokumentów i zabezpieczanie ich hasłem.