Quake III Arena Point Release v1.16h Beta

Łata wprowadza usprawnienia w obsłudze botów, zmienia wygląd ikon 2D przedstawiających zbroje, poprawia opcje menu oraz zawiera kilka nieznacznych, dodatkowych usprawnień.