Quick PDF Tools 2.1.5.9

Quick PDF Tools to aplikacja będąca zestawem drobnych narzędzi do obsługi plików PDF, które przywołuje się kliknięciem prawego przycisku myszy. Program ten wyświetla informacje o autorze pliku PDF, listę osadzonych w nim czcionek, a także ustawienia wyglądu.

Quick PDF Tools doskonale radzi sobie ponadto z podglądem dokumentów, opcją łączenia kilku plików w jeden (menu Merge). Co więcej, funkcja eksportowania pozwala zapisywać strony PDF jako obrazki JPG lub też TXT co ułatwi późniejszą edycję i modyfikowanie dokumentów.