Quick Run 1.0 pl

Program usprawniający proces uruchamiania wielu aplikacji jednocześnie. Wystarczy, że użytkownik stworzy listę programów, które mają się uruchamiać np. przed podłączeniem się do Internetu. W momencie ustanowienia połączenia z Internetem wystarczy uruchomić tą listę (np. podwójnym kliknięciem) i wszystkie zawarte w niej aplikacje wystartują (np. Miranda, Inernet Explorer, Outlook Express i licznik połączeń internetowych).

Dodatkowo aplikacja posiada takie funkcje jak np. potwierdzanie przed uruchomieniem danego programu, czy rozciąganie jego okienka.