Quick Weather 1.0 (PocketPC)

Aplikacja, dzięki której na ekranie powitalnym telefonu wyświetlana będzie informacja o pogodowa. Użytkownik ma możliwość określenia miejsca zamieszkania, a informacje odświeżane będą po kliknięciu na pasku programu.