R2fk 2.09.23

R2fk to rozbudowany system księgowości, umożliwiający prowadzenie pełnej księgowości, w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Dzięki użyciu tej aplikacji każda firma może w pełni rozliczyć się z urzędem skarbowym. Ponieważ istnieje tu możliwość obsługi w jednym programie firm o różnych rodzajach księgowości (pełna, księga przychodów, ryczałt) program wydaje się być szczególnie atrakcyjną ofertą dla biur rachunkowych.

Jednym z modułów R2fk jest Plan Kont, pozwalający tworzyć konta bankowe o ośmiopoziomowej strukturze. Dużym ułatwieniem dla każdej firmy będzie baza kontrahentów – każdy z nich ma przypisane takie dane jak numery konta, sposób rozliczenia, itp. Kontrahentów można posegregować w kilku kategoriach. Program umożliwia również wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12.