Ramzes Księgi Handlowe 12.46.04

Ramzes Księgi Handlowe to program, który umożliwia prowadzenie pełnej księgowości. Aplikacja pozwala na tworzenie kartotek kontrahentów, pracowników i udziałowców, filii, urzędów skarbowych, banków, stawek podatku VAT, kursów walut oraz kartotek własnych definiowanych.

Ramzes Księgi Handlowe to aplikacja, dzięki której będziemy mogli w łatwy sposób zarejestrować zdarzenia gospodarcze w dziennikach z automatycznym odzwierciedleniem zapisów na kontach i w rejestrach VAT. Stworzymy także raporty m.in. zestawienie obrotów i sald, zapisów na kontach oraz obrotów kont i zestawienia i sprawozdania finansowe (m.in. Bilans oraz Rachunek zysków i strat). Twórcą programu jest firma Ramzes.