Ramzes Płace 12.46.04

Ramzes Płace to aplikacja służąca do naliczania wynagrodzeń obowiązkowych rozliczeń z urzędami skarbowymi i ZUS oraz tworzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy. Program umożliwia wprowadzanie i edycja danych w ewidencji osobowej, przygotowywanie umów o pracę oraz świadectw pracy.

Ramzes Płace to program pozwalający na obliczanie i dokonywanie wypłat dla pracowników, definiowanie i dowolne określanie składników płacowych oraz sporządzanie list płac miesięcznie i godzinowo płatnych. Aplikacja została stworzona przez firmę Ramzes.