Random Auto Clicker 2.0

Random Auto Clicker to wersja demonstracyjna aplikacji, dzięki której użytkownik może symulować kliknięcia myszy na swoim komputerze. Aplikacja została stworzona przez AMAC ltd.

Random Auto Clicker umożliwia zaplanowanie kliknięć w konkretnych obszarach lub ustawienie kliknięć losowych. Użytkownik może ustalić odległość pomiędzy kliknięciami oraz czas, w jakim będą one symulowane.