recentCRM 4.0 pl

Rozwiązanie automatyzujące proces zarządzania kontaktami oraz przyczyniające się do wzrostu zadowolenia i profesjonalnej obsługi klientów. recentCRM jest w pełni skalowalnym systemem zarządzania relacjami z klientem przeznaczonym dla małych i średnich firm.

Program wspomaga i synchronizuje pracę działów handlowych i marketingowych. Umożliwia sprawne zarządzanie pracą działu handlowego na każdym etapie sprzedaży, delegację zadań oraz bieżącą kontrolę realizacji założonych planów. Stanowi wspólną platformę informacyjną umożliwiającą weryfikację wyników sprzedaży z prowadzonymi przez firmę akcjami promocyjnymi. Dzięki swojej elastyczności, bogatej funkcjonalności oraz całkowicie polskiemu interfejsowi recentCRM może być stosowany w firmach handlowo-usługowych o dowolnej specjalizacji.

Wybrane nowości recentCRM 4.0:

- nowy schowek z możliwością umieszczania wybranego klienta bądź wszystkich klientów wybranej firmy;

- rozszerzone wyszukiwanie pozwalające na znalezienie informacji w polach typu memo tj. w notatce, w treści zadania czy w tekstowych polach dodatkowych;

- filtrowanie może być tworzone wg wszystkich edytowalnych pól (z wyłączeniem pól typu memo);

- moduł obsługi etykiet adresowych dający możliwość wydruku etykiet zarówno w formie seryjnej jak i możliwość wydrukowania pojedynczej nalepki;

- bardziej przejrzyste zarządzanie słownikami, uprawnieniami, szablonami i innymi parametrami;

- obsługa rolki myszki (Wheeler) tak by przeglądanie danych było prostsze.